SOUNDPATROUILLE

What’s the art project „SOUNDPATROUILLE“ (Sound Patrol) about?
It’s about home.
About the one, the only home, that is part of us due to all the memories we associate with it.
Yet it’s also about the many different homes that accumulate throughtout a lifetime – whether because of a growing family or because you feel the lure of a job in a different city, or for entirely different, compelling reasons.
Yet what is it that constitutes a home? Is it a place?
Could it be the smell of burned milk in the early morning? The roar of a far-off train in the middle of the night? The feel of smoothly scrubbed wooden floorboards under naked feet, or the taste of a special home-made dish? Is it maybe the people that make us feel comfortable?
Thousands of sensory impressions help us preserve an impression of home in the form of memories. More than thousand stories – what does yours look like? Are you ready to share it with me?
Get involved!
We will start with an interview (at your request, you can remain anonymous). It consists of six questions that can be answered either briefly or in detail. I will choose an extract from your contribution and will combine it with those of the other participants to a sound installation.
The results of the project will be publicly presented at an exhibition. Further information on this will soon be available on the internet at…
You can use the following ways to contact me and fix a time for our meeting:
email: info(at)soundpatrouille.de
phone 0231-330 090 049
blam! art gallery, Lange Str. 92, 44137 Dortmund, Wednesday 5-7 p.m., Sunday noon-3 p.m.
Haus der Vielfalt, VDMO, Beuthstr. 21, 44147 Dortmund, Sekretariat
Interview phase/period: 1st March – 30. April 2016
Presentation phase/period (prospective): Mai/June/Juli 2016
Download Interview Phase 01
SOUNDPATROUILLE is a project by Silvia Liebig, who lives and works in Dortmund’s Unionviertel since 2012.
As part of the Westpassage (Union-Gewerbehof) it is funded by Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.
The project’s name alludes to the title of a German television series from the 1960s. In the opening credits of this series, you hear a voice saying: „Let’s accompany the ORION and its crew on its patrol work on the edge of infinity.“

Sanat projesi SOUNDPATROUILLE (Ses Devriyesi) nedir?
Proje evle ilgilidir.
Yani o biricik, benzersiz, hatıralarla dolu olan yuvamız.


Ama aynı zamanda hayatımız boyunca kurduğumuz çeşitli yuvalarla ilgilidir.
Bu değişik yuvalar ailemiz genişlediğinden, yeni bir iş yüzünden başka bir şehre taşınmaya mecbur kaldığımızdan ya da başka ciddi nedenlerden dolayı oluşabilirler.
Ama yuva tam olarak nedir? Belirli bir yer midir?
Sabahın erken saatlerinde kokladığımız taze çay kokusu mudur? Gece yarısı duyduğumuz çok uzakta olan tren sesi mi? Çıplak ayak altı sezdiğimiz silinmiş tahta döşeme mi ya da kızarmış ekmeğin tadı mı? Ya da yuva, kendimizi yanlarında güvende hissettiğimiz insanlar mıdır?
Binlerce duyu yuvalarımızı hatıra şeklinde zamana karşı korur.

Yüzbinlerce hikâye – Sizin hikâyeniz ne? Senin hikâyen ne? Bana yaşam öykünüzü/öykünü anlatmaya hazır mısınız/ hazır mısın?


Siz de katılın!/Sen de katıl!
İlk önce bir görüşme yapılıyor (istek üzerine anonim yapılabilir). Bu görüşmede kısa ya da ayrıntılı şekilde altı soru cevaplanıyor. Bu şekilde oluşmuş yanıtlardan bir parça seçildikten sonra diğer katılımcılarınkiyle birleştirilip bir ses montajı oluşturuluyor.

Sonuçlar projenin sonunda bir resmi sergide gösterilecektir.

Ayrıntılı bilgi en kısa zamanda … sayfasında bulunacaktır.


Benimle iletişim kurabilirsiniz/ kurabilirsin:
E-posta: info(at)soundpatrouille.de
Telefon: 0231-330 090 049
blam! Galerie, Lange Str. 92, 44137 Dortmund, Çarşamba saat 17-19 ve Pazar saat 12-15 arası açıktır
Haus der Vielfalt, VDMO, Beuthstr. 21, 44147 Dortmund, Sekretariat
Görüşme dönemi: 01.03.-30.04.2016
Ssergi dönemi: muhtemelen Mayıs/Haziran/Temmuz 2016’da
Download Görüşme dönemi 01
SOUNDPATROUILLE (Ses Devriyesi) Silvia Liebig tarafından hazırlanmış bir sanat projesidir. Kendisi 2012’den beri Dortmund’un Union semtinde yaşamakta ve çalışmaktadır.


Proje Westpassage’nın (Union-Gewerbehof’un) bir parçası olarak Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen tarafından desteklenmektedir.
Projenin ismi 1960’lı senelerinde gösterilen Uzay Devriyesi Orion adlı televizyon dizisini kasten ima etmektedir. Bu dizinin jenerikinde bir ses şunu söyler: „Gelin, ORION’un ve ordusunun devriyesine eşlik edelim.”

O co chodzi w projekcie artystycznym SOUNDPATROUILLE?
Chodzi o w domu.
O ten jeden, jedyny dom, który z wszystkimi pamiątkami długotrwale zagnieździł się u nas.
Ale chodzi także o te wszystkie różne domy, które się nazbierają w ciągu życia. Bądź to, bo rodzina się powiększa, praca do innego miasta wabi albo z innych, przymusowych powodów.
Ale co w ogóle stanowi dom? Czy to jest miejsce?
Może to być zapach przypalonego mleko nad ranem? Dudnienie dalekiego pociągu w środku nocy? Poczucie na gładko wyszorowanej podłogi drewnianej pod nagimi stopami albo smak klusek domowych? Może to ludzie u których czujemy się w dobrych rękach?
Tysiąc wrażeń zmysłowych, które ratują dom w formie pamiątek przez czas.
Więcej niż tysiąc historii – jak wygląda pani\pana? Twoja? Jesteś gotowy\gotowa opowiedzieć mi o niej?
Brać udział!
Na początku jest wywiad (na życzenie anonimowy). Sześć pytań, na które można odpowiadać krótko albo szczegółowo. Z każdego w ten sposób wykonanego przyczynku wybiorę jedną część którą połączę z tymi innych uczestników wywiadu do instalacji dźwiękowej.
Na zakończenie projektu wynik będzie prezentowany na wystawie publicznej.
Szczegóły do tego będą niedługo w Internecie pod …
Tak może pan\pani \\ możesz nawiązać kontakt zemną i ustalić termin:
E-Mail: info(at)soundpatrouille.de
Telefon: 0231-330 090 049
blam! Galerie, Lange Str. 92, 44137 Dortmund, w środy 17-19 h, w niedzielę 12-15 h
Haus der Vielfalt, VDMO, Beuthstr. 21, 44147 Dortmund, Sekretariat
Faza wywiadów: 01.03.-30.04.2016, Faza prezentacji: przypuszczalnie w maju\czerwcu\lipcu 2016
Download Wywiad fasa 01
SOUNDPATROUILLE jest Projekt Silvia Liebig, która żyje i pracuje jako artystka w Unionviertel od 2012 roku.
Jako cześć Westpassage (Union-Gewerbehof) finansowane przez Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.
Rozmyślnie nazwa projektu nawiązuje do tytułu serii telewizyjnej z lat 60ych (patrol przestrzeni kosmicznej Orion), w której czołówce glos mówi: « Towarzyszmy ORION i jej załogą przy służbie patrolowej na brzegu wieczności »

En quoi consiste le projet d’art « SOUNDPATROUILLE »?
Il est question de hez-soi.
L’un, seul chez-soi qui s’est niché durablement en nous avec tous les souvenirs. Il s’agit également de la grande variété de chez-soi qui s’accumule au cours d’une vie. Soit parce que la famille s’agrandit, soit à cause d’un travail qui attire dans une autre ville ou pour d’autres raisons impératives.
Mais qu’est-ce qu’un chez-soi? Est-ce un lieu?
Est-ce l’odeur du café chaud tôt le matin? Le bruit d’un train lointain au milieu de la nuit? La sensation du parquet sur nos pieds nus ou le goût de boulettes de pommes de terre faits maison? Est-ce le sentiment d’être entouré des bonnes personnes?
Toutes sortes de sensations qui peuvent sauver le chez-soi en traversant le temps, en forme de souvenirs. Tant de questions qui comporteraient autant de réponses. Seriez-vous prêt à les partager avec un moi?
Soyez de la partie!
Je vous propose de répondre à 6 questions en bref ou en détail (anonymement) que je synthétiserai et que je présenterai lors d’une exposition finale au grand public pour faire une installation de Sound.
Pour me contacter et convenir d’une heure:
e-mail: info(at)soundpatrouille.de
téléphone: 0231-330 090 049
blam! Galerie, Lange Str. 92, 44137 Dortmund, le mercredi 17-19h, le dimanche 12-15h
Haus der Vielfalt, VDMO, Beuthstr. 21, 44147 Dortmund, Sekretariat
Phase d‘interview: 01/03/-30/04/2016, phase de présentation: probablement mai/juin/juillet 2016
Download Phase d‘interview 01
SOUNDPATROUILLE est un projet de Silvia Liebig qui vit et travaille depuis 2012 comme créatrice dans le quartier «Union». Comme partie du passage ouest (parc commercial Union), le projet est financé par Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.
Le nom du projet fait référence au titre d’une série télévisée des années 60 (Raumpatrouille Orion) dans laquelle on entend au début «On accompagne l’ORION et son équipage lors d’un service de patrouille aux abords de l’infini.»

О чём идёт речь в проекте искусства «SOUNDPATROUILLE» («звуковой патруль»)?
Речь идёт о доме. О единственним, родном доме, воспомонание о котором мы всю жизнь храним в нашей памяти.
Но здесь идёт также речь о всех этих различных понятиях родного дома, которые собираются в течение жизни. Причина может лежать в прибавление семейства, в переезде в другой город из-за новой работы, или же по какой либо другой уведительной причиной.
Но что означает понятие «родной дом»? Означает это какое-то определённое место?
Или же запах горелого молока ранним утром? Может быть грохот отдалённого поезда среди ночи? Или чувство деревянных половиц под ногами, или же запах самодельной еды? Может быть это люди, в обществе которых вы себя вольно чувствуете/ты себя вольно чувствуешь? Или же это тысяча чувств о родном доме, воспоминания о которых помогают нам в течение всей нашей жизни. Существуют больше, чем тысяча рассказов – как выглядит ваш/твой? Готовы ли вы/ готов ли ты рассказать мне вашу/твою жизненную историю?
Принимайте участие!
В начале будет интервью (по желанию анонимно). Шесть вопросов, на которые вы можете/ты можешь коротко или подробно ответить.
Из всего полученного я выберу определённую часть и свяжу её с частями других участников интервью для создания звукового монтажа.
По заключению проекта полученный результат будет предстален для всеобщего обозрения.
Вы можете встипить со мной в контакт и договориться о времени встречи:


мейл: info(at)soundpatrouille.de
телефон: 0231-330 090 049
blam! Galerie, Lange Str. 92, 44137 Dortmund, mittwochs 17-19 h, sonntags 12-15 h
Haus der Vielfalt, VDMO, Beuthstr. 21, 44147 Dortmund, Sekretariat
Фаза интервью: 01.03.-30.04.2016
Фаза выставки: вероятно в мая/июня/июля 2016 г.
Download Интервью фаза 1
SOUNDPATROUILLE – это проект Зилвии Либиг, которая с 2012-го года живёт в Unionviertel и там же работает художником.
Название проекта намекает на сериал «Raumpatrouille Orion» из 60-ых догов. Там в заглавном титре голос говорит: «Провожаем космический кораблэ Орион и его экимаж при его службе патруля на краю безконечности.


Herzlichen Dank an die Übersetzer:
Linda Richerd (Englisch, Russisch), Esra Canpalat (Türkisch), Nicole Maciolek (Französisch), Kilian Janowiak (Polnisch)
Dickstes Dankeschön natürlich an meine Interviewpartner, die so großzügig waren, ihre Erinnerungen nicht nur mit mir, sondern gleich mit mehreren tausend Menschen zu teilen (und digital konservieren zu lassen); an die engagierten Sucher und Vermittler, technischen und inhaltlichen Berater, Fotografen, Organisatoren; meinen Kollegen, Freunde und Familienmitglieder, die den Stress mit mir geteilt haben … wir sehn‘ uns bei der Eröffnung am 13.5. in der blam! …Impressum
SOUNDPATROUILLE

Silvia Liebig
c/o Union Gewerbehof
Huckarder Str. 12
44147 Dortmund
info(at)soundpatrouille.de
Copyright
Alle Rechte der Internet-Seiten www.soundpatrouille.de liegen bei Silvia Liebig.
Unerlaubtes Kopieren und Verwenden von Inhalten und Abbildungen ist verboten.
Haftungsausschluss
Wir bemühen uns, dass die auf unserer Website enthaltenen Informationen und Daten zutreffend sind.

Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist jedoch ausgeschlossen. Die Soundpatrouille übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die aufgrund der Benutzung dieser Website oder damit verbundener externer Websites entstehen könnten